Typer itu smärta samt mediciner såsom används för mesoteliom

Uppemot samtliga med mesoteliom upplever smärta, desto mer som sjukdomen fortskrider. Dom majoriteten patienter använder en mängd skilda smärtstillande mediciner därför att fördröja smärtan och bibehålla sin livskvalitet. Hbefinner sig är de typer av smärta såsom personer tillsammans mesoteliom plikt administrera, samt dom typer från smärtstillande mediciner som används därför att kontrollera smärtan.

Mild mot måttlig smärta

Icke-opioider: Prov är paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), som aspirin samt ibuprofen. Du kan köpa många itu dessa över Uthärda, inte med recept. Vissa starkare NSAID kräver recept.

Stickningar samt brännande smärta

Två andra grupper utav läkemedel, antidepressiva och antiepileptika, har visat sig vara Avsevärt användbara för att behandla stickningar och brännande förnimmelse. Att ta En antidepressivt läkemedel betyder ej att du är deprimerad eller har ett psykisk åkomma, samt att knycka någon anti-anfallsmedicin betyder icke att ni kommer att få anfall. Om din läkare ordinerar ett av dessa använder han/hon fullkomligt lätt några ännu en terapeutiska egenskaper hos dessa läkemedel.

Antidepressiva läkemedel: Läkemedel såsom amitriptylin, imipramin, doxepin och trazodon har visat sig bestå till Avlastning för att lindra smärta när det har uppstått nervskador. De är också användbara såsom resurs därför att sova. Ett recept behövs för dessa läkemedel.

Antiepileptika: Karbamezeping, lamotrin samt gabapentin är tre utav dom mest hantera medicinerna mot anfall. Samtliga dessa kräver En recept.

Måttlig till svår smärta

Opioider: Föredöme är hydrokodon, kodein, morfin, hydromorfon, oxikodon, fentanyl och metadon. Alla dessa mediciner kräver recept. Nonopioider kan också användas sällskap tillsammans opioider för att kontrollera måttlig mot svår smärta.

Genombrottssmärta

ACTIQ (Oral Transmucosal Fentanyl Citrate) är det första smärtstillande (smärtlindrande) läkemedlet såsom godkänts utav Food and Drug Administrering specifikt stäv genombrottssmärta. Den kommer Köp Concerta 54mg i Sverige utan recept såsom ett pastill på En handtag, ett klubba till smärta. Fentanyl, ACTIQs aktiva ingrediens, är En Avsevärt effektivt opiat, 100 bege signger starkare än någon analog dos morfin. Det löträffa opp inom saliv samt absorberas genom slemhinnorna som kantar munnen. Smärtlindring händer i 5 mot 10 minuter. Personer anser att läkemedlet är enkel att förbruka, effektivt samt flyktig att tolerera. Oxykodon och hydromorfon kan också användas förut genombrottssmärta, men ingen utav dessa finns såsom sugtabletter i munabsorptionen.

Du eventuellt också vill läsa den medföljande artikeln "Din bit i att bruka din mesoteliomsmärta."

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Typer itu smärta samt mediciner såsom används för mesoteliom”

Leave a Reply

Gravatar